Otevírací doba

 

Bazén

 Sauna 

Pondělí    od 1300   -  do 2100           od 1400  -   do 2100  společná
Úterý    od 1300   -  do 2100        od 1400    do 2100  společná
Středa    od  700   -  do 2100        od  900    do 2100  ženy
Čtvrtek    od 1300   -  do 2100        od 1400    do 2100  muži
Pátek    od 1200   -  do 2100        od 1400    do 2100  společná
Sobota    od  800   -  do 2100        od  800    do 2100  společná
Neděle    od  800    -   do 2100        od  800    do 2100  společná


Saunu je možno objednat za 1.000,- Kč/hod v provozní době aquaparku.

         Aquaerobik

Úterý  od 19:00 do 20:00 hod.
   

 

V této době mohou být obě plavecké dráhy vyhrazeny pro cvičení aquaerobiku.

Krátkodobé změny otevírací doby jsou průběžně zveřejňovány v AKTUALITÁCH.

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

 

Návštěvní řád

VSTUP DO PROSTOR AREÁLU

 • Návštěvník je povinen při příchodu zaplatit vstupné a převzít digitální čip, který jej opravňuje ke vstupu do aquaparku. Zodpovídá za ztrátu čipu pod sankcí 500,--Kč.
 • Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu, dodržování návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců aquaparku.
 • Děti do 10-ti let mohou do areálu vstoupit jen s doprovodem dospělé osoby.
 • Areál, nebo jeho část, může být v určitých hodinách vyhrazena školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno. Doba a místo vyhrazení bude zveřejněna na pokladně.
 • Při naplnění kapacity areálu nebude povolen vstup dalším návštěvníkům.
 • Při překročení časového limitu nebo předplaceného vstupného je návštěvník povinen uhradit doplatek podle platného ceníku.
 • V celém areálu aquaparku platí zákaz kouření.

VYLOUČENÍ VSTUPU DO AREÁLU

 • Děti do věku jednoho roku ( s výjimkou organizovaného plavání kojenců ).
 • Do areálu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových či halucinogenních látek. Rodinní příslušníci osob postižených nakažlivou infekční chorobou, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, vyrážkami, obvazy na těle, rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu. Osoby postižené kožním onemocněním, které není přenosné, budou do areálu vpuštěni po předložení lékařského potvrzení o tom, že se nejedná o nakažlivou nemoc.
 • Do areálu je zakázán vstup zvířatům.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Před vstupem do šaten je návštěvník povinen vyzout se ve vyzouvací zóně.
 • Návštěvník si odloží své věci do šatní skříňky.
 • Za věci odložené mimo šatní skříňky nebo v neuzamčených šatních skříňkách provozovatel neodpovídá. Šatní skříňky nejsou místem obvyklým k úschově cenností. Doporučujeme, aby si návštěvníci uložili cenné věci do pokladny.
 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru. Plavky jsou oděv určený pouze k plavání nebo koupání, bez kapes zipů a jiných kovových prvků.
 • Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu v plavkách s přiléhavou gumičkou nebo plenkových kalhotkách určených ke koupání.
 • Před vstupem do bazénu je každý návštěvník povinen se řádně osprchovat a umýt mýdlem.
 • Při pobytu na bazénové hale dbát pokynů personálu.
 • Dodržovat bezpečnostní zásady při jízdě na tobogánu.
 • V celém areálu je zákaz běhání a skákání mimo strany se startovacími bloky.
 • Návštěvník je povinen po ukončení provozní doby opustit areál.

V AREÁLU AQUAPARKU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 • Vzájemně se potápět, srážet a házet druhé do vody, běhat po ochozech a skákat z nich a jiných rizikových míst.
 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory jakýmkoliv způsobem.
 • Konzumovat potraviny a nápoje mimo vyznačené prostory.
 • Vstupovat na bazénovou halu a do šaten se žvýkačkou.
 • Vnášet do areálu skleněné předměty nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Neoprávněné bezdůvodné používání a manipulace s prostředky určenými k záchraně a provozu aquaparku.
 • Střihání vlasů, nehtů a vousů.
 • Bezdůvodné volání o pomoc.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí zaměstnanců aquaparku nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.
 • V nutném případě požádá odpovědný pracovník o zakročení Městskou policii nebo policii ČR.

Novinky
POHÁDKOVÝ VÍKEND

O víkendu 23. a 24. dubna bude v Buly aréna Aquaparku Kravaře již třetí ročník zábavy pro děti POHÁDKOVÝ VÍKEND. Máme připravených spoustu her pro děti.Vybrané atrakce

Vybrané atrakce

Finská sauna

Mezi hlavní výhody finské sauny patří posílení vlastních obranných sil organismu, péče o pleť a navození přirozené fyzické a psychické rovnováhy.

Parní sauna

Parní sauna je stejně ozdravující jako příjemná. Je doporučována při léčbě a prevenci dýchacích cest, astmatu, revmatismu, nachlazení, přetížení svalů a poruch prokrvení.

Vířivka

Naše vířivka vám kdykoliv poskytne jedinečnou hydromasáž celého těla, duševní i fyzickou terapii a maximální uvolnění.


Videospot


Kontakty
Emailová adresa: info@aquapark-kravare.cz Telefon: +420 553 777 591 Webové stránky: www.aquapark-kravare.cz