Ochrana osobních údajů GDPR

Městský aquapark Kravaře, příspěvková organizace, se sídlem Kostelní 2075/28b, 747 21 Kravaře, IČ: 72553995 jako správce osobních údajů (dále jen "Správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu a době jejich uchování

 • Osobní údaje Správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Správce informaci o zpracování vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaných Správcem,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Správcem jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Správcem,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl(a) správci,
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Svá práva můžete uplatnit přímo u Správce nebo cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) pro Městský aquapark Kravaře, p. o. je
  Mgr. Kamil Nečas
  tel.: 777 093 685
  email: kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz